اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «کشاورزی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «کشاورزی»

دامپزشکی

مهدی پرویز

مهدی پرویز

مربی

جعفر یدی

جعفر یدی

استادیار

زیست شناسی

انوش اقدامی کورکابیجاری

انوش اقدامی کورکابیجاری

استادیار

کیومرث امینی

کیومرث امینی

دانشیار

دریافت رزومه
بابک دلنواز هاشملویان

بابک دلنواز هاشملویان

دانشیار

عذرا عطاایی عظیمی

عذرا عطاایی عظیمی

دانشیار

مژگان فرزامی سپهر

مژگان فرزامی سپهر

دانشیار

دریافت رزومه
زینب محمدزاده

زینب محمدزاده

استادیار

غلامعلی مرادلی

غلامعلی مرادلی

استادیار

کشاورزی

منوچهر جم نزاد

منوچهر جم نزاد

استادیار

لیلا حکیمی

لیلا حکیمی

استادیار

سعید خلج زاده

سعید خلج زاده

استادیار

رضا رضاخانلو

رضا رضاخانلو

استادیار

دریافت رزومه
محمد شریف مقدسی

محمد شریف مقدسی

استادیار

دریافت رزومه
علی قاضی خانی شاد

علی قاضی خانی شاد

استادیار

محمود کاوه

محمود کاوه

مربی

پژمان مرادی

پژمان مرادی

دانشیار

جواد نصر

جواد نصر

دانشیار