اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «فنی و مهندسی»

مواد ۱۴

برق - الکترونیک

سیدمیثم ابراهیمی

سیدمیثم ابراهیمی

مربی

روح ا.. افقی

روح ا.. افقی

مربی

مهدی بیات مختاری

مهدی بیات مختاری

مربی

دریافت رزومه
سیدمحمدجلال رستگارفاطمی

سیدمحمدجلال رستگارفاطمی

استادیار

دریافت رزومه
حمیدرضا علائین

حمیدرضا علائین

مربی

مجید فولادیان

مجید فولادیان

استادیار

یوسف گنج دانش

یوسف گنج دانش

مربی

دریافت رزومه
امیررضا نیک فال

امیررضا نیک فال

مربی

مسعود وفائی

مسعود وفائی

مربی

دریافت رزومه

برق - قدرت

محمدحسن توصیفیان

محمدحسن توصیفیان

استادیار

دریافت رزومه
سیدمحمدجواد رستگارفاطمی

سیدمحمدجواد رستگارفاطمی

استادیار

دریافت رزومه
علیرضا صولت

علیرضا صولت

استادیار

رضا کیوانیان

رضا کیوانیان

مربی

دریافت رزومه
مجید گندمکار

مجید گندمکار

دانشیار

دریافت رزومه
محمدمهدی محمودی

محمدمهدی محمودی

مربی

حسین نجفی

حسین نجفی

مربی

جواد نیکوکار

جواد نیکوکار

استادیار

دریافت رزومه

ریاضی

عبدالرضا پناهی

عبدالرضا پناهی

استادیار

علیرضا جابری

علیرضا جابری

مربی

امیر خسروانی راد

امیر خسروانی راد

مربی

حمید روح پرور

حمید روح پرور

استادیار

مریم سربلند

مریم سربلند

استادیار

حمیدرضا غلامی

حمیدرضا غلامی

مربی

علی اصغر غلامی

علی اصغر غلامی

مربی

حمید فرجی

حمید فرجی

استادیار

منصوره کاظمی منش

منصوره کاظمی منش

استادیار

شیمی

فاطمه تیموری

فاطمه تیموری

استادیار

دریافت رزومه
آرش جباری

آرش جباری

استادیار

دریافت رزومه
رامین چراغعلی

رامین چراغعلی

استادیار

دریافت رزومه
مهدی عراقی

مهدی عراقی

استادیار

دریافت رزومه
اکبر قائمی

اکبر قائمی

استادیار

دریافت رزومه
اعظم قربانی

اعظم قربانی

استادیار

دریافت رزومه
الهه قره خانی

الهه قره خانی

استادیار

بهرام کیوانی

بهرام کیوانی

استادیار

دریافت رزومه
محسن موسوی فتمه سری

محسن موسوی فتمه سری

استادیار

دریافت رزومه

صنایع

داود صدیقی زاده

داود صدیقی زاده

استادیار

دریافت رزومه
حجت نبوتی

حجت نبوتی

استادیار

دریافت رزومه
سیدنیما هاشمی قرمزی

سیدنیما هاشمی قرمزی

مربی

عمران

کوشیار پاس‌بخش

کوشیار پاس‌بخش

مربی

رضا دربان

رضا دربان

مربی

محمدحسین رفیعی پور

محمدحسین رفیعی پور

استادیار

دریافت رزومه
حامد زمانی نوری

حامد زمانی نوری

مربی

دریافت رزومه
بهنام  سعادتی

بهنام سعادتی

استادیار

مهدی فتاحی

مهدی فتاحی

مربی

سعید فدایی

سعید فدایی

مربی

دریافت رزومه
محمدعلی مهندسی

محمدعلی مهندسی

استادیار

محسن نورمحمدی

محسن نورمحمدی

مربی

فیزیک

محسن خدادادی

محسن خدادادی

مربی

بتول رحمانی

بتول رحمانی

مربی

احمد رحیمی راد

احمد رحیمی راد

استادیار

مینا صفا

مینا صفا

مربی

معصومه گودرزی

معصومه گودرزی

استادیار

سلیمان مجیدی

سلیمان مجیدی

استادیار

فرزانه مدیری

فرزانه مدیری

مربی

مهدی مهاجری

مهدی مهاجری

مربی

پیمان نایبی

پیمان نایبی

استادیار

دریافت رزومه

کامپیوتر

محمد آزاد

محمد آزاد

مربی

دریافت رزومه
احسان امیریان

احسان امیریان

مربی

جعفر  تهذیبی

جعفر تهذیبی

مربی

دریافت رزومه
مریم  رستگارپور

مریم رستگارپور

استادیار

دریافت رزومه
رضا رضایی

رضا رضایی

استادیار

محسن عرب سرخی

محسن عرب سرخی

مربی

مجید عسکرزاده

مجید عسکرزاده

مربی

آزاده قندهاری

آزاده قندهاری

مربی

دریافت رزومه
اسدالله وکیلی

اسدالله وکیلی

مربی

دریافت رزومه

مکانیک

مهدی ابراهیمی فخاری

مهدی ابراهیمی فخاری

مربی

علی اصلاحچی

علی اصلاحچی

مربی

دریافت رزومه
سیدمحمد حسینی منصف

سیدمحمد حسینی منصف

مربی

آرزو خلیلی

آرزو خلیلی

مربی

دریافت رزومه
پرویز علی نژاد

پرویز علی نژاد

مربی

حسن غرابی

حسن غرابی

مربی

محمدرضا کاری

محمدرضا کاری

استادیار

دریافت رزومه
علیرضا مطهری

علیرضا مطهری

استادیار

دریافت رزومه
کورش ناصرممتحن

کورش ناصرممتحن

مربی

دریافت رزومه

مواد

حمیدرضا احمدی

حمیدرضا احمدی

استادیار

مجید پورعبداله

مجید پورعبداله

مربی

دریافت رزومه
حمیدرضا حفیظ پور

حمیدرضا حفیظ پور

مربی

محمد حکمی

محمد حکمی

مربی

عبدالمجید خادم

عبدالمجید خادم

استادیار

دریافت رزومه
حسین رستگار

حسین رستگار

استادیار

دریافت رزومه
نجم الدین عرب

نجم الدین عرب

استادیار

دریافت رزومه